Vergoeding

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Bij sommige verzekeraars krijgt een bepaald aantal behandelingen vergoed, andere verzekeraars vergoeden een bepaald bedrag.
De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat in per 1 januari en geldt voor de periode van één kalenderjaar. Het totaal aantal behandelingen in een jaar wordt opgeteld, ook als het om een andere soort klacht gaat.
Voor de aanvullende verzekering geldt géén verplicht eigen risico voor fysiotherapie.

Eigen verantwoordelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u heeft gehad en het aantal behandelingen waar u volgens uw verzekering recht op heeft. Dit kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar opvragen. Houdt u er rekening mee dat bij de eerste afspraak zowel een onderzoek als een behandeling geschreven wordt. Een onderzoek is nodig om een behandelplan op te kunnen stellen. De zorgverzekeraar ziet dit als twee behandelingen.

Op het moment dat u het maximaal te vergoeden aantal behandelingen heeft bereikt of als u geen aanvullende verzekering heeft, worden de behandelingen particulier aan u gefactureerd. In sommige gevallen ontvangt u een nota van de zorgverzekeraar, in de andere gevallen ontvangt u een nota van ons.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Fysiotherapie wordt in een aantal gevallen vanuit de basisverzekering vergoed:

  1. Bij kinderen tot 18 jaar geldt dat zij 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed krijgen. Het verplicht eigen risico is niet van toepassing bij kinderen tot 18 jaar.
  2. Indien er sprake is van artrose aan knie of heup worden er maximaal 12 behandelingen per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico wordt hierbij eerst aangesproken.
  3. Bij de behandeling van etalagebenen (claudicatio) worden éénmalig 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Deze 37 behandelingen dienen binnen 12 maanden vanaf de 1e behandeling plaats te vinden. Het verplicht eigen risico wordt hierbij eerst aangesproken.
  4. Bij de behandeling van COPD (zie hieronder)
  5. In het geval u een chronische indicatie voor fysiotherapie heeft.

Chronische indicatie
In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor chronische fysiotherapie. Hieronder vallen o.a. CVA, Parkinson, MS, botbreuken, status na een operatie. De duur van de chronische fysiotherapie is afhankelijk van de soort aandoening en varieert van 3 maanden tot levenslang.

De kosten voor fysiotherapie bij een chronische indicatie worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.
De eerste 20 behandelingen komen éénmalig voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf (indien u geen aanvullende verzekering hebt of deze niet toereikend is). Indien u overstapt naar een andere zorgverzekeraar gaat u verder met het aantal behandelingen dat u reeds gehad hebt.

Op het moment dat de kosten vanuit de basisverzekering worden vergoed, wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken.
Het verplicht eigen risico is een bedrag per kalenderjaar. Het verplicht eigen risico gaat elk jaar op 1 januari opnieuw in. De eerste zorgaanspraken van dat kalenderjaar die vanuit de basisverzekering vergoed worden, worden vergoed vanuit het verplicht eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg zoals medicijnen of ziekenhuisbezoek.

Vergoeding bij COPD

Voor COPD is de vergoeding sinds 1 januari 2019 aangepast. De behandelingen worden direct uit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken. Het is echter wel zo dat het aantal behandelingen per jaar beperkt is. Dit aantal is afhankelijk van de ernst van de symptomen en het aantal longaanvallen dat u hebt gehad en wordt bepaald door de longarts. Na het eerste jaar gaat u over naar het onderhoudsjaar en ook daarin wordt het aantal behandelingen dat u per jaar vergoed krijgt, bepaald door de categorie die de longarts voor u heeft bepaald. Het jaar gaat hierbij in op de dag van de 1e behandeling.

CategorieStartjaar max aantal behandelingenOnderhoudsjaar max aantal behandelingen
A50
B1273
B27052
C7052
D7052

Meer informatie vindt u hier onder het kopje Goed verzekerd.