Zorgverzekeraars en Vergoeding

Zorgverzekeraars

Fysiotherapie Van Huijkelom heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten behalve ENO en zorg en zekerheid. Omdat wij een contract hebben met bijna alle zorgverzekeraars kunnen wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Indien uw behandeling wordt vergoed, ontvangt u geen factuur van ons.

Vergoeding

De vergoeding bij fysiotherapie wordt onderverdeeld in de basis- en aanvullende verzekering. De regels over wanneer en of een fysiotherapie behandeling vergoed wordt zijn erg ingewikkeld en verschillen per zorgverzekeraar. Bel dus bij twijfel altijd je zorgverzekeraar om misverstanden te voorkomen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Fysiotherapie wordt in een aantal gevallen vanuit de basisverzekering vergoed:

Kinderen tot 18 jaar:

  • Eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar. Bij meer behandelingen zullen deze (indien mogelijk) uit de aanvullende verzekering van de ouder orden vergoed.
  • Bij chronische aandoeningen vindt volledige vergoeding uit de basisverzekering plaats.

Volwassenen boven de 18 jaar:

  • Artrose in de knie of heup: maximaal 12 behandelingen per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico wordt hierbij eerst aangesproken.
  • Claudicatio Intermittens (etalagebenen): éénmalig 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Deze 37 behandelingen dienen binnen 12 maanden vanaf de 1e behandeling plaats te vinden. Het verplicht eigen risico wordt hierbij eerst aangesproken.
  • Incontinentieproblemen: eerste 9 behandelingen.
  • Herstelzorg na Covid-19: maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden. Eventueel verlening van maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden.
  • In het geval u een chronische indicatie voor fysiotherapie heeft. (*)
  • Bij de behandeling van COPD (**)

Voor een vergoeding uit de basisverzekering heeft u een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Daarnaast wordt bij behandelingen uit de basis verzekering eerst het eigen risico aangesproken. Het verplicht eigen risico is een bedrag per kalenderjaar. Het verplicht eigen risico gaat elk jaar op 1 januari opnieuw in. De eerste zorgaanspraken van dat kalenderjaar die vanuit de basisverzekering vergoed worden, worden vergoed vanuit het verplicht eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg zoals medicijnen of ziekenhuisbezoek.

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Bij sommige verzekeraars krijgt een bepaald aantal behandelingen vergoed, andere verzekeraars vergoeden een bepaald bedrag.
De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat in per 1 januari en geldt voor de periode van één kalenderjaar. Het totaal aantal behandelingen in een jaar wordt opgeteld, ook als het om een andere soort klacht gaat.
Voor de aanvullende verzekering geldt géén verplicht eigen risico voor fysiotherapie.

Eigen verantwoordelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u heeft gehad en het aantal behandelingen waar u volgens uw verzekering recht op heeft. Dit kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar opvragen. Houdt u er rekening mee dat bij de eerste afspraak zowel een onderzoek als een behandeling geschreven wordt. Een onderzoek is nodig om een behandelplan op te kunnen stellen. De zorgverzekeraar ziet dit als twee behandelingen.

Op het moment dat u het maximaal te vergoeden aantal behandelingen heeft bereikt of als u geen aanvullende verzekering heeft, worden de behandelingen particulier aan u gefactureerd. In sommige gevallen ontvangt u een nota van de zorgverzekeraar, in de andere gevallen ontvangt u een nota van ons.

* Chronische indicatie

In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor chronische fysiotherapie. Hieronder vallen o.a. CVA, Parkinson, MS, botbreuken, status na een operatie. De duur van de chronische fysiotherapie is afhankelijk van de soort aandoening en varieert van 3 maanden tot levenslang.

De kosten voor fysiotherapie bij een chronische indicatie worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.
De eerste 20 behandelingen komen éénmalig voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf (indien u geen aanvullende verzekering hebt of deze niet toereikend is). Indien u overstapt naar een andere zorgverzekeraar gaat u verder met het aantal behandelingen dat u reeds gehad hebt.

Op het moment dat de kosten vanuit de basisverzekering worden vergoed, wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken.
Het verplicht eigen risico is een bedrag per kalenderjaar. Het verplicht eigen risico gaat elk jaar op 1 januari opnieuw in. De eerste zorgaanspraken van dat kalenderjaar die vanuit de basisverzekering vergoed worden, worden vergoed vanuit het verplicht eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg zoals medicijnen of ziekenhuisbezoek.

** Vergoeding bij COPD

Voor COPD is de vergoeding sinds 1 januari 2019 aangepast. De behandelingen worden direct uit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken. Het is echter wel zo dat het aantal behandelingen per jaar beperkt is. Dit aantal is afhankelijk van de ernst van de symptomen en het aantal longaanvallen dat u hebt gehad en wordt bepaald door de longarts. Na het eerste jaar gaat u over naar het onderhoudsjaar en ook daarin wordt het aantal behandelingen dat u per jaar vergoed krijgt, bepaald door de categorie die de longarts voor u heeft bepaald. Het jaar gaat hierbij in op de dag van de 1e behandeling.

CategorieStartjaar max aantal behandelingenOnderhoudsjaar max aantal behandelingen
A50
B1273
B27052
C7052
D7052

Meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie vindt u hier.