Parkinson

Parkinson in het kort

Parkinson is een neurologische aandoening waarbij hersencellen langzaam afsterven. Op dit moment is Parkinson nog niet te genezen. Wel zijn er medicijnen die sommige klachten kunnen verminderen. Daarnaast kunnen de fysiotherapeut, ergotherapeut en/of diëtist u helpen bij het verlichten van uw klachten en het verminderen van de symptomen.

Wat is Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson sterven de hersencellen die dopamine maken versneld af. Dopamine is een stofje dat ervoor zorgt dat signalen van de ene naar de andere hersencel worden doorgegeven. Hoe de ziekte veroorzaakt wordt, is nog niet precies bekend. Parkinson heeft geen invloed op de levensverwachting, maar wel op de kwaliteit van leven. De ziekte is heel complex en kan veel verschillende klachten tot gevolg hebben. Naarmate je ouder wordt, stijgt de kans op Parkinson. Bij een klein deel van de patiënten speelt erfelijkheid een rol.

De klachten van Parkinson

De ziekte van Parkinson kan verschillende klachten veroorzaken. Veelvoorkomende symptomen zijn:

 • beven
 • stijfheid van de spieren
 • trager bewegen
 • houdings- en evenwichtsproblemen

Bij circa 75% van de patiënten beginnen deze symptomen aan één kant van het lichaam. Later volgt de andere kant. De klachten worden vaak voorafgegaan door verminderde reuk, obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Door het dopaminetekort kun je problemen krijgen bij dagelijkse activiteiten zoals lopen, omdraaien in bed en praten.
Veelvoorkomende symptomen van Parkinson zijn verder:

 • geheugenstoornissen
 • slaapproblemen
 • depressies
 • concentratieproblemen
 • persoonlijkheidsveranderingen
 • pijn
 • incontinentie
 • verandering van seksuele verlangens
 • stoornissen van de spijsvertering

Wat kunnen wij voor u betekenen

Wanneer Parkinson bij u geconstateerd is, kunt u in ieder stadium van de ziekte bij ons terecht voor behandeling en advies. Binnen de ziekte richten wij ons vooral op het voorkomen, stabiliseren of verminderen van problemen tijdens het bewegen. Ook kunnen wij u helpen bij het opbouwen of onderhouden van uw conditie en de verbetering van specifieke, dagelijkse activiteiten.

Het is verstandig om naar ons te komen als u:

 • wilt leren hoe u met deze ziekte zo goed mogelijk kunt bewegen;
 • het lastig vindt om geregeld aan lichaamsbeweging te doen;
 • vragen hebt over (veilige en passende) lichaamsbeweging;
 • problemen hebt bij ‘normale’ dagelijkse activiteiten zoals lopen, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed of in de auto stappen;
 • bang bent om te vallen of (bijna) gevallen bent;
 • pijn hebt, bijvoorbeeld in de nek, rug of schouders.

Multidisciplinaire samenwerking en Parkinsonnet

Omdat wij zijn aangesloten bij het Parkinsonnetwerk hebben wij de beschikking over een groot multidisciplinair netwerk. Hier zijn onder andere een ergotherapeut, diëtist, psycholoog, neuroloog, logopedist, maatschappelijk werk en huisartsen bij betrokken. Regelmatig komen wij bij elkaar om (wetenschappelijke) informatie aan elkaar uit te wisselen.