Fysiotherapie na COVID-19

Wanneer je Covid-19 hebt doorgemaakt kan het herstel soms moeizaam verlopen. Ook als je al helemaal bent genezen kunnen klachten soms nog maanden aanhouden. Wanneer men op de intensive care gelegen heeft kan de lichamelijke conditie en spierkracht sterk verminderd zijn. Doordat je dagen of soms zelfs weken niet bewogen hebt, neemt de spierkracht en conditie ernstig af. Maar ook wanneer je gewoon thuis ziek bent geweest heeft Covid-19 een groot effect op je lichaam.

Mensen ervaren dan vaak klachten van vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, pijn in de gewrichten, overprikkeling, moeite met concentratie, angst en depressie. Maar ook andere klachten kunnen voorkomen.

Bij ons in de praktijk kunnen we u helpen met deze klachten. We brengen uw klachten in kaart en testen de kracht en conditie. Samen kunnen we werken aan uw fysieke gesteldheid door middel van oefentherapie en ademhalingsoefeningen.

Daarnaast werken wij nauw samen met de huisarts, ergotherapeut en diëtist en zullen wij deze inschakelen mocht dit nodig zijn.

Herstelzorg, waaronder fysiotherapie, voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben, is tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in de basisverzekering. Dit betekent dat u maximaal 50 behandelingen binnen maximaal 6 maanden vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Let op: bij vergoeding uit de basisverzekering wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken.
Hiervoor heeft u wel een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. De 1e behandeling dient binnen 1 maand na verwijzing plaats te vinden.

Voorwaarde: deelname aan onderzoek

Een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen, is dat u deelneemt aan een landelijk medisch-wetenschappelijk onderzoek. U geeft dan toestemming om gegevens over uw gezondheid en behandeling te delen met de onderzoekers. Gegevens over de gezondheid en herstel worden verzameld uit uw dossier. De behandelaar legt gegevens in uw dossier vast over bijvoorbeeld conditie en de behandeling die nodig is. Deze gegevens worden door het onderzoeksbureau opgevraagd bij uw behandelend fysiotherapeut. Voor dit deel van het onderzoek is alleen uw mondelinge toestemming nodig.

Indien u na 1 februari gestart bent met de herstelzorg, wordt u tevens gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. U krijgt bij de start van het onderzoek en op 3, 6, 9 en 12 maanden een vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u invullen via een app, via de mail of telefonisch.

Zonder deelname aan het onderzoek wordt de herstelzorg niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier: http://www.covidparamedischonderzoek.nl/informatie-voor-de-patient