Tarieven en Vergoedingen

Wij hanteren een afzegtermijn van 24 uur. Wanneer je minder dan 24 uur van te voren je afspraak afzegt zal deze in rekening gebracht worden.
Voor meer informatie klik hier.

Zorgverzekeraars

Fysiotherapie Van Huijkelom heeft met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten behalve met Zorg en Zekerheid. Hierdoor kunnen wij in bijna alle gevallen rechtstreeks bij je zorgverzekeraar declareren.

Indien je behandeling wordt vergoed, ontvang je geen factuur van ons.

Vergoeding

De vergoeding bij fysiotherapie wordt onderverdeeld in de basis- en aanvullende verzekering. De regels over wanneer en of een fysiotherapie behandeling vergoed wordt, zijn erg ingewikkeld en verschillen per aandoening en per zorgverzekeraar. Bel dus bij twijfel altijd even naar je zorgverzekeraar om misverstanden te voorkomen. Uitleg over particuliere zorg of zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering lees je hieronder.

Eigen verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal keer dat je behandeld bent en het aantal behandelingen waar je volgens je verzekering recht op hebt. Dit kun je altijd bij je zorgverzekeraar opvragen.

Het intakegesprek:

Een intakegesprek en onderzoek is altijd nodig om een behandelplan op te kunnen stellen. Houd er rekening mee dat bij de eerste afspraak zowel een intakegesprek als een behandeling gerekend kan worden indien dit langer dan 30 minuten duurt.

Particulier gefactureerde behandelingen

Op het moment dat je het maximaal te vergoeden aantal behandelingen hebt bereikt of als je geen aanvullende verzekering hebt, worden de behandelingen particulier aan je gefactureerd. In sommige gevallen ontvang je een nota van de zorgverzekeraar, in de andere gevallen ontvang je een nota van ons. De tarieven voor particuliere zorg kun je onderaan deze pagina bekijken.

Vergoeding vanuit de basisverzekering
Fysiotherapie wordt in een aantal gevallen vanuit de basisverzekering vergoed:

Kinderen tot 18 jaar:
  • De eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar. Bij meer behandelingen zullen deze (indien mogelijk) uit de aanvullende verzekering van de ouder worden vergoed.
  • Bij chronische aandoeningen vindt volledige vergoeding uit de basisverzekering plaats.
Volwassenen boven de 18 jaar:
  • Artrose in de knie of heup: maximaal 12 behandelingen per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico wordt hierbij eerst aangesproken.
  • Claudicatio Intermittens (etalagebenen): éénmalig 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Deze 37 behandelingen dienen binnen 12 maanden vanaf de eerste behandeling plaats te vinden. Het verplicht eigen risico wordt hierbij eerst aangesproken.
  • Incontinentieproblemen: eerste 9 behandelingen.

  • Herstelzorg na Covid-19: maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden. Eventueel verlening van maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden.
  • In het geval je een chronische indicatie voor fysiotherapie hebt. (*)
  • Bij de behandeling van COPD (**)

Voor een vergoeding uit de basisverzekering heb je een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Daarnaast wordt bij behandelingen uit de basisverzekering eerst het eigen risico aangesproken. Het verplichte eigen risico gaat elk jaar op 1 januari opnieuw in. De eerste zorgaanspraken van dat kalenderjaar die vanuit de basisverzekering vergoed worden, worden vergoed vanuit het verplichte eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg zoals medicijnen of ziekenhuisbezoek.

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Bij sommige verzekeraars krijg je een bepaald aantal behandelingen vergoed, andere verzekeraars vergoeden een bepaald bedrag. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat in per 1 januari en geldt voor de periode van één kalenderjaar. Het totaal aantal behandelingen in een jaar wordt opgeteld, ook als het om een andere soort klacht gaat. Voor de aanvullende verzekering geldt géén verplicht eigen risico voor fysiotherapie.

* Chronische indicatie

In een aantal gevallen kom je in aanmerking voor chronische fysiotherapie. Hieronder vallen onder andere CVA, Parkinson, MS, botbreuken en de status na een operatie. De duur van de chronische fysiotherapie is afhankelijk van de soort aandoening en varieert van drie maanden tot levenslang.

De kosten voor fysiotherapie bij een chronische indicatie worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen éénmalig voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf (indien je geen aanvullende verzekering hebt of deze niet toereikend is). Indien je overstapt naar een andere zorgverzekeraar ga je verder met het aantal behandelingen dat je reeds gehad hebt. Op het moment dat de kosten vanuit de basisverzekering worden vergoed, wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken. De eerste zorgaanspraken van het kalenderjaar die vanuit de basisverzekering vergoed worden, worden vergoed vanuit het verplicht eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg zoals medicijnen of ziekenhuisbezoek.

** Vergoeding bij COPD

Voor COPD is de vergoeding sinds 1 januari 2019 aangepast. De behandelingen worden direct uit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken. Het is echter wel zo dat het aantal behandelingen per jaar beperkt is. Dit aantal is afhankelijk van de ernst van de symptomen en het aantal longaanvallen dat je hebt gehad en wordt bepaald door de longarts. Na het eerste jaar ga je over naar het onderhoudsjaar en ook daarin wordt het aantal behandelingen dat je per jaar vergoed krijgt, bepaald door de categorie die de longarts voor je heeft bepaald. Het jaar gaat hierbij in op de dag van de 1e behandeling.

Categorie Startjaar max aantal behandelingen Onderhoudsjaar max aantal behandelingen
A 5 0
B1 27 3
B2 70 52
C 70 52
D 70 52