Slaapoefentherapie

Slapen ondersteunt het herstellend vermogen van lichaam en geest. Reparatiemechanismen en verwerkingsprocessen vinden vooral ’s nachts plaats.

Wanneer het slapen niet meer vanzelfsprekend is en u kampt met chronisch slaaptekort dan kan dit verregaande gevolgen hebben voor zowel uw lichamelijke als geestelijke gezondheid.
Zo laat wetenschappelijk onderzoek zien dat het onder andere leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, overgewicht, Alzheimer, borstkanker, chronische pijn, angst, depressie en verkeersongevallen.

Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Een slaapoefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak.

Behandelbare klachten

U kunt bij de slaapoefentherapeut terecht met de volgende klachten:

 • inslaapproblemen
 • doorslaapproblemen
 • te vroeg wakker worden
 • combinaties van bovenstaande

Klachten waarbij slaap een rol kan spelen en waarbij u baat kunt hebben bij behandeling door een slaapoefentherapeut zijn onder andere:

 • vermoeidheidsklachten
 • overmatige slaperigheid
 • piekeren / een vol hoofd
 • ademhalingsproblemen
 • pijn
 • stress
 • burn out
 • hoofdpijn

Er zijn ook slaapproblemen waarmee u beter bij bijvoorbeeld een slaapcentrum terecht kunt:

 • apneu
 • restless legs
 • angstdromen, slaapwandelen en andere nachtelijke onrusten
 • slaapproblematiek met onbekende oorzaak, waarbij er duidelijkheid kan komen met een polysomnografie

De slaapoefentherapeut kan wel (na)zorg leveren na de behandeling in het slaapcentrum. Deze (na)zorg heeft o.a. betrekking tot:

 • accepteren van het slaapprobleem
 • zelfhulp en/of oefeningen bij apneu en restless legs (slaaphygiëne en beenoefeningen)

Daarnaast zijn er slaapproblemen waarmee u beter bij de huisarts terecht kunt:

 • slaapproblemen kort na een operatie
 • trauma

Twijfelt u of met uw klachten terecht kunt bij de slaapoefentherapeut, neemt u dan contact met ons op.

Werkwijze

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepast en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen.
 • Hoge kwaliteit (adem-, visualisatie-, haptische- en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg. J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
 • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.

Van intake tot behandeling:

 • Voorafgaand aan de intake wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen, zodat deze gegevens reeds bij de intake bekend zijn.
 • Er zullen ook vragenlijsten terugkomen gedurende de behandeling om uw vorderingen meetbaar en inzichtelijk te maken.
 • Intake: de intake volgt nadat de ingevulde vragenlijsten in ons bezit zijn. Hier gaat minimaal een week overheen. Tijdens de intake wordt uw 24-uurs cyclus in kaart gebracht en wordt uw verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten inzichtelijk gemaakt.
 • Hieruit volgende wordt samen met de therapeut een plan van aanpak besproken om het gewenste behandeldoel te bereiken.
 • Tijdens de volgende therapiesessies wordt inhoud en vorm gegeven aan het besproken plan van aanpak. De sessies kunnen zowel uit praatsessies als uit oefensessies bestaan. Tijdens een praatsessie kunnen o.a. tips, gedachtetherapie, slaaphygiëne, communicatie en mindfulness aan de orde komen. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen.

Vanwege de benodigde ruimte wordt de slaapoefentherapie op dit moment gegeven op onze locaties Goirle Frankische Driehoek en Tilburg Groenstraat.

Wilt u een afspraak maken of heeft u nog vragen over de slaapoefentherapie, neemt u dan contact met ons op op telefoonnummer 013-530 12 04 en vraagt u naar Joyce de Kok.