Visie en missie

Visie

Bij Fysiotherapie Van Huijkelom staat de patiënt centraal. Het behandelproces draait om zijn verantwoordelijkheden en rechten. Pas wanneer de patiënt tevreden is, zijn wij dat ook. We zetten daarom in op een hoge klanttevredenheid en overtuigende behandelresultaten.

Dat doen we door steeds de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te blijven volgen en in te zetten in onze praktijk. Daarom vinden we het belangrijk om ons te blijven bijscholen. Niet alleen binnen het vakgebied fysiotherapie, maar ook breder in de zorg en het vergoedingenstelsel.

We streven binnen onze visie naar een goede naam door cliënten die vertrouwen in ons hebben, tevreden verwijzers, een gezonde bedrijfsvoering en enthousiaste medewerkers.

Fysiotherapie van Huijkelom heeft samenwerkingsverbanden met diverse andere experts, waardoor we snel en optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare kennis op de gebieden ergotherapie, logopedie, psychologie, diëtetiek, schoentechnicus en pedicure. Ook werken we nauw samen met diverse huisartsen, specialisten en Bergman clinics. Onze faciliteiten zijn optimaal ingericht voor het actief herstellen en revalideren.

Missie

Het is onze missie om samen met de patiënt zo effectief en efficiënt mogelijk optimale behandelresultaten en een hoge klanttevredenheid te bereiken en een professionele, prettige, kwalitatief hoogwaardige, lerende (werk)omgeving te scheppen.

Het behandelproces is gericht op een snelle diagnose met aansluitend intensieve, individuele behandeling en begeleiding tot het gewenste en noodzakelijke belastbaarheidsniveau.

Dus niet afwachten, maar direct weten wat er aan de hand is.