Ergotherapie

Bij ergotherapie kijkt de behandelaar samen met u naar problemen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Daarna wordt besproken welke oplossingsrichtingen er zijn om de situatie te verbeteren. De activiteiten die voor u belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Een behandeling kan bestaan uit:

  • opnieuw aanleren van handelingen, bijv. oefenen van aankleden, schrijven;
  • anders aanleren van handelingen, bijv. zittend koken;
  • leren omgaan met hulpmiddelen, bijv. training in het rijden met (elektrische) rolstoel of scootmobiel;
  • geven van adviezen, bijv. inrichting van een (computer)werkplek;
  • geven van advies aan begeleiders en mantelzorgers, bijv. hoe begeleid ik iemand bij het in en uit bed gaan;
  • advisering voor u en uw instanties, bijv. een adviesbrief schrijven aan uw zorgverzekeraar over een sta-op stoel;
  • nazorg verlenen bij ontslag uit ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Ergotherapie Tilburg

Fysiotherapie Van Huijkelom heeft zelf geen ergotherapeut in dienst. Voor ergotherapie werken we dan ook nauw samen met Lenneke Waterschoot, Lieske Oostelbos en Mariëlle Kanters van Ergotherapie Tilburg en Marloe Gille-Snels van Ergotherapiepraktijk Goirle.