Huisregels en algemene voorwaarden

Bij Fysiotherapie Van Huijkelom streven we hoge kwaliteit en klanttevredenheid na. Om uw behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen, hanteren we dan ook een aantal huisregels en richtlijnen voor de omgang met patiënten. U vindt ze hieronder. Naast deze huisregels heeft Fysiotherapie Van Huijkelom Algemene voorwaarden, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel. U kunt ze daar ook opvragen.

Algemene voorwaarden Fysiotherapie van Huijkelom

Huisregels
 • De eerste afspraak leggen we met een intake en onderzoek de basis voor uw behandelplan. Komt u zonder verwijzing van een arts bij ons, dan doen we eerst een screening om te bepalen of uw klachten wel met fysiotherapie verholpen kunnen worden.
 • Bij de eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs en een eventuele verwijsbrief te kunnen overhandigen.
 • De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.
 • U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. Wanneer u te laat komt, kunt U geen aanspraak meer maken op verloren behandeltijd. Komt u zelfs meer dan 10 minuten te laat, dan vervalt de behandeling. In beide gevallen zijn wij genoodzaakt de afgesproken maar (deels) vervallen behandeling wel in rekening te brengen.
 • Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van te voren telefonisch af te melden. Meldt u minder dan 24 uur voor uw afspraak af, of indien u helemaal niet op uw afspraak komt, brengen we de kosten in rekening.
 • Het is uiteraard mogelijk dat u te maken krijgt met onvoorziene omstandigheden waardoor u niet op uw afspraak kunt komen. Als u ons binnen 5 werkdagen na uw afspraak kunt aantonen dat u afwezig was door overmacht, dan komt uw betalingsverplichting voor deze afspraak alsnog te vervallen.
 • Op uw afsprakenkaartje geven we steeds aan op welke locatie u behandeld zult worden.
 • We gaan er vanuit dat u zelf weet of de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering voorzien in vergoeding van fysiotherapie. Bij eventuele overschrijding van de behandellimiet of vergoeding zijn de bijkomende kosten voor uw rekening.
 • Onze tarieven zijn te vinden op deze website en kunt u opvragen bij onze secretaresse.
 • Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut u door onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte) langere tijd niet kan behandelen. De behandeling wordt dan in samenspraak met u overgenomen door één van onze andere fysiotherapeuten.
 • In onze praktijk mag niet gerookt worden.
 • Huisdieren kunt u niet meenemen naar onze praktijk, tenzij u afhankelijk bent van de hulp van uw dier. Wij vinden het prettig als u ons daar vooraf over informeert.
 • Het meenemen en nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
 • U dient het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken.
 • U dient zicht rustig te gedragen, andere patiënten en de medewerkers niet lastig te vallen en de dagelijkse gang van zaken niet te verstoren.
 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige BHV’er dan wel het aanwezig personeel of brandweer/politie op te volgen.
 • Wij dragen geen aansprakelijkheid voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand. U kunt uw waardevolle eigendommen het beste meenemen naar de behandelruimte.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat hiermee akkoord.
 • Fysiotherapie van Huijkelom is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Bij klachten over uw fysiotherapeut of medewerkers van Fysiotherapie van Huijkelom kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.
 • In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). U, als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger, heeft recht op inzage in het behandeldossier.
Richtlijnen omgang met patiënten

Naast deze huisregels, die gelden voor bezoekers, patiënten en medewerkers van onze praktijk, hanteren onze fysiotherapeuten de volgende richtlijnen voor de omgang met en het behandelen van patiënten:

 • Voordat we beginnen met de behandeling, leggen we de werkwijze uit aan de patiënt. We geven daarbij aan welke handelingen er verricht gaan worden. Eventuele bezwaren tegen de handelingen kan de patiënt dan onmiddellijk kenbaar maken.
 • Indien een patiënt vanwege geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen of behandelvormen, dient hij dat bij zijn behandeld fysiotherapeut kenbaar te maken.
 • Als een patiënt bezwaar heeft tegen behandeling door een fysiotherapeut van een andere sekse, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt in principe in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, vragen we daarvoor vooraf toestemming aan de patiënt.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol en professioneel te gedragen.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden, of kan de behandeling beëindigd worden.
 • Onderwerpen die worden besproken met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden gedeeld worden.
Praktijk Goirle

Frankische Driehoek 16
5052 BL Goirle
013-53 01 204

Praktijk Tilburg

Groenstraat 106
5021 EN Tilburg
013-53 53 281

Praktijk Leyhoeve

Dr. Bloemenlaan 9-58
5022 KX Tilburg
013 – 20 70 135

Bank- en Kamer van Koophandelgegevens
Bank: 49.34.35.484
IBAN: NL54ABNA0493435484
BIC: ABNANL2A
KvK: 18085971
BTW: NL001784628B69

De contactgegevens zijn bedoeld voor het maken van afspraken of verkrijgen van nadere informatie. Acquisitie via deze contactgegevens wordt niet op prijs gesteld.