Multiple Sclerose (MS)

Wat is MS

Multipele sclerose is een chronische aandoening aan het centraal zenuwstelsel. Dit stelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. Door ontstekingen in het zenuwstelstel beschadigt het beschermlaagje rond de zenuwvezels. Hierdoor kunnen je hersenen prikkels en signalen niet goed meer verzenden naar bijvoorbeeld je armen. Deze kun je dan minder goed bewegen. Je afweersysteem valt de eigen gezonde zenuwcellen aan. Daarom wordt MS een auto-immuunziekte genoemd.

MS treft mensen meestal tussen het twintigste en veertigste levensjaar. Vrouwen hebben twee keer zoveel kans om MS te krijgen dan mannen. Er bestaat geen test waarmee direct te zien is of er sprake is van MS, het stellen van de diagnose gebeurt op basis van de ziektegeschiedenis, de symptomen en de presentatie van de klachten.

Kenmerkend voor MS is het optreden van een schub. Dit is een aanval van het afweersysteem en deze veroorzaakt een ontsteking. Door deze ontsteking ontstaan er nieuwe neurologische symptomen of nemen bestaande symptomen duidelijk toe. Deze ontsteking gaat niet gepaard met koorts en heeft een minimale duur van 24 uur.
Als de ontsteking verdwijnt, verdwijnen vaak ook de ergste klachten. Dit kan binnen een paar dagen tot een paar weken gebeuren. De ontstekingen veranderen uiteindelijk in harde plekken in het zenuwstelsel. Letterlijk betekent multiple sclerose dan ook meervoudige (multiple) littekens (sclerose).

Het verloop van MS is onvoorspelbaar en de klachten die iemand met MS heeft, zijn divers. De meest voorkomende klachten zijn:

 • Vermoeidheid
 • Oogproblemen: pijn in de ogen, verminderd zicht, dubbel of wazig zien
 • Spraakproblemen: traag denken, moeilijk woorden kunnen vinden
 • Gevoelsstoornissen: tintelingen, doof gevoel, brandend gevoel
 • Krachtverlies
 • Coördinatiestoornissen
 • Spasticiteit
 • Pijn
 • Problemen met de blaasfunctie
 • Cognitieve stoornissen (problemen met: geheugen, aandacht, concentratie, plannen, …) 

Wat kunnen wij voor u betekenen

Het doel van neurorevalidatie is het verbeteren of behouden van functies en vaardigheden om de balans tussen belasting (de inspanning die je doet) en belastbaarheid (de inspanning die je aankunt) te handhaven. Binnen de fysiotherapie/revalidatie richten we ons op het verbeteren van de CLUKS. Dit staat voor:

 • Coördinatie
 • Lenigheid
 • Uithoudingsvermogen
 • Kracht
 • Snelheid.

Aan het begin van een traject stellen we samen met u de doelen en het behandelplan op.  De therapie is er op gericht om een bijdrage te leveren aan een verbeterd algeheel welbevinden en een verbeterd dagelijks functioneren van de patiënt in zijn directe omgeving of de maatschappij.

Aangezien het vaak gaat om complexe klachten en maatschappelijke problemen hebben wij verschillende samenwerkingsverbanden met andere zorgprofessionals zoals een ergotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist en maatschappelijk werker.

Balanstraining als onderdeel van het behandelplan