Pijnbestrijding met TENS

a_uitleg_aparaat

Wij bieden pijnbestrijding met TENS aan. TENS staat voor Transcutane Electro Neuro Stimulatie. Dat wil zeggen dat de zenuwen door de huid heen gestimuleerd worden met een elektrische prikkel, gegeven door een apparaat. Pijnsignalen worden daardoor afgezwakt. Het doel van TENS is om bij mensen met chronische of acute pijn hun pijnklachten te verminderen en zo hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Is een behandeling met TENS schadelijk?

Nee, wanneer het TENS apparaat correct gebruik wordt, is een behandeling nooit schadelijk. De behandeling werkt ook niet verslavend of versuffend.

Hoe komt u aan een TENS-apparaat?

Uw specialist schrijft u het TENS-apparaat voor en stuurt een aanvraagformulier naar de leverancier. U krijgt vervolgens een TENS-apparaat in bruikleen, dat bij u thuis geleverd wordt. Het TENS-apparaat blijft eigendom van uw zorgverzekeraar.

Hoe verloopt de TENS-behandeling?

Pijnbestrijding met een TENS-apparaatVoor u het TENS-apparaat gaat gebruiken, leggen we u eerst uit hoe het werkt. Dit doen we tijdens een intake, die ongeveer 1,5 uur duurt. Deze intake vindt bij voorkeur plaats in onze vestiging te Goirle. De duur van de afspraak is te verklaren doordat wij zorgvuldig met u gaan bekijken welke vorm van TENS het beste bij u past. U krijgt ook achtergrondinformatie over pijn en TENS. Het is gebruikelijk om na de intake een evaluatie moment in te plannen. Afhankelijk van het resultaat blijft het bij deze ene evaluatie, of wordt er iedere 6 maanden opnieuw geëvalueerd.

Uiteraard zijn wij buiten deze afspraken om beschikbaar voor vragen of advies.

Hoe maakt u een afspraak:

U kunt telefonisch een afspraak maken. Zorg daarbij dat u uw BSN nummer bij de hand hebt, zodat wij direct een dossier kunnen aanmaken.

Wilt u op uw afspraak het volgende meenemen:

  • Geldig Identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, of ID-bewijs)
  • Medicijnlijst
  • Handdoek
  • Verwijzing specialist
  • TENS-apparaat incl. opgeladen batterijen

Kosten:

Voor de eerste intake reserveren wij 1,5 uur in onze agenda. Wij bieden eerstelijns zorg, derhalve vallen de behandelingen onder uw aanvullende ziektekostenverzekering. Wanneer u niet voldoende aanvullend verzekerd bent, moet u er rekening mee houden dat u de kosten direct na afloop van de behandeling moet betalen door gebruik te maken van onze pinautomaat. Het eerste consult, de intake, kost € 142,00. Daarna betaalt u € 34,94 per consult van 30 minuten (inclusief administratie- en transactiekosten).

Ontwikkelingen TENS

Fysiotherapie van Huijkelom heeft veel ervaring met het behandelen van pijn met TENS. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze methode door deelname aan een landelijke onderzoeksgroep.